KV Almen

Ombyggnation Stadshuset Karlstad

Projektet KV Almen är en imponerande prestation inom VVS-branschen, som involverade att projektera VVS för tre lokaler och över 140 lägenheter i ett ombyggnadsprojekt. Det var en utmaning som krävde en hög grad av teknisk expertis, kreativitet och noggrannhet, men som också gav en möjlighet att skapa en modern, hållbar och effektiv anläggning.

En av de största utmaningarna i projektet var att utveckla ett system som skulle fungera sömlöst för alla tre lokaler, trots deras unika krav och behov. Det krävdes en omfattande planering och kommunikation med alla inblandade parter för att säkerställa att alla aspekter av systemet var väl integrerade och optimerade för varje enskild lokal.

Projektteamet var också angeläget om att skapa en lösning som skulle vara användarvänlig och lätt att underhålla. Genom att använda högkvalitativa material och komponenter, och genom att designa systemet på ett intuitivt sätt, kunde man skapa en anläggning som var lätt att använda och enkel att underhålla, även för dem som inte hade tidigare erfarenhet av VVS.

Efter månader av planering, design och installation, står nu KV Almen som ett exempel på en framgångsrik VVS-lösning. Med en integrerad, hållbar och användarvänlig anläggning som levererar pålitlig och effektiv prestanda, har projektet tagit VVS-branschen till nya höjder. Med sin imponerande prestation har projektteamet inte bara skapat en effektiv och hållbar lösning, utan också visat på potentialen inom VVS-branschen för att skapa moderna och användarvänliga anläggningar som förbättrar vårt sätt att leva och arbeta.

Källeruds Park VVS Projektering

Projektet Källeruds Park är ett spännande exempel på en innovativ bergvärmeanläggning som används för att försörja en kontorsbyggnad med värme, kyla, tappvatten, spillvatten och dagvatten. Bergvärme är en hållbar och kostnadseffektiv energikälla som är alltmer populär inom byggbranschen, och Källeruds Park är ett exempel på hur det kan användas på ett kreativt sätt.

Bergvärme är en teknik som utnyttjar värmen som finns lagrad i berggrunden för att värma och kyla byggnader. Genom att borra ner rör i marken kan man hämta upp värmen och transportera den till byggnader för användning. På samma sätt kan man använda bergvärme för att kyla byggnader under varma sommardagar.

I projektet Källeruds Park användes bergvärme som energikälla för att försörja en kontorsbyggnad med värme, kyla, tappvatten, spillvatten och dagvatten. Detta är ett omfattande system som kräver en noggrann planering och installation för att fungera effektivt och hållbart. Genom att utnyttja bergvärme som energikälla, kunde man minska behovet av fossila bränslen och därmed minska den negativa påverkan på miljön.

Det är viktigt att notera att bergvärmeanläggningar är mycket anpassningsbara och kan användas för att försörja byggnader med olika energibehov. Genom att använda bergvärme som energikälla kan man också uppnå en hög grad av självförsörjning på energi, vilket är en viktig faktor för att skapa hållbara byggnader och samhällen.

Sammanfattningsvis är projektet Källeruds Park ett exempel på en innovativ och hållbar användning av bergvärme inom byggbranschen. Genom att använda bergvärme som energikälla kunde man försörja en kontorsbyggnad med värme, kyla, tappvatten, spillvatten och dagvatten på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. Detta visar på vikten av att använda innovativa lösningar för att skapa hållbara byggnader och samhällen, och att bergvärme är en viktig teknik som kan användas för att uppnå detta mål.

Kullängen, VS Projektering

Projektet Kullängen är en imponerande nyproduktion som har visat sig vara en lysande exempel på hållbar och energieffektiv VVS-planering. Med 128 moderna lägenheter som kräver optimala inomhusklimat, var det viktigt att välja en energikälla som skulle vara tillräckligt kraftfull för att möta behoven, samtidigt som det var miljövänligt och kostnadseffektivt. Lösningen blev en bergvärmebaserad VVS-installation.

Bergvärme är en förnybar energikälla som utnyttjar värmen som lagras i jorden för att värma upp en byggnad. Genom att installera en bergvärmepump i kombination med en värmefördelningsenhet i varje lägenhet kunde man skapa ett effektivt system som skulle erbjuda hög komfortnivå och energibesparingar på lång sikt.

En annan viktig faktor var att anpassa VVS-systemet till byggnadens arkitektoniska struktur och layout. Detta krävde en noggrann planering och samarbete mellan projektledning, VVS-projektörer och byggentreprenören. Denna process innebar att de olika delarna av VVS-systemet som bergvärmepumpar, golvvärme och tappvatten behövde anpassas till varje lägenhets storlek och antal rum.

Som ett resultat av denna noggranna planering och anpassning, har Kullängen blivit ett framgångsrikt projekt som visar på att det är möjligt att bygga moderna bostäder som uppfyller höga krav på hållbarhet och energieffektivitet. Projektet har också bidragit till att minska miljöpåverkan genom att använda en ren energikälla och minska utsläpp av växthusgaser.

Österäng Örebro

Projektet Österäng är ett spännande exempel på hur FTX-ventilation kan användas för att skapa en hållbar och hälsosam inomhusmiljö i en bostadsfastighet. Projektet omfattade 68 lägenheter och krävde en noggrann planering och installation av ventilationssystemet för att uppnå de önskade resultaten.

FTX-ventilation är en teknik som gör det möjligt att återvinna värmen från den utgående luften och använda den för att värma upp den inkommande friska luften. Detta resulterar i en betydande energibesparing, samtidigt som det ger en bättre inomhusluftkvalitet genom att filtrera ut damm, pollen och andra föroreningar.

I projektet Österäng användes FTX-ventilation för att skapa en hälsosam inomhusmiljö i de 68 lägenheterna. Detta var ett viktigt mål eftersom en bra inomhusluftkvalitet kan förbättra hälsan och välbefinnandet för de boende. Dessutom kan FTX-ventilation bidra till att minska risken för fukt- och mögelskador genom att ventilera bort fuktig luft och byta ut den med frisk luft.

En av de största utmaningarna med projektet var att anpassa ventilationssystemet till byggnadens befintliga struktur. Detta krävde en noggrann planering och samarbete mellan VVS-projektörerna och byggentreprenören. Det var också viktigt att ventilationssystemet skulle vara energieffektivt och lätt att underhålla för att minimera driftskostnaderna och förlänga livslängden på utrustningen.

Sammanfattningsvis är projektet Österäng ett exempel på hur FTX-ventilation kan användas för att skapa en hållbar och hälsosam inomhusmiljö i en bostadsfastighet. Genom att använda denna teknik kunde man uppnå betydande energibesparingar samtidigt som man förbättrade inomhusluftkvaliteten för de boende. Detta visar på vikten av att använda innovativa och hållbara tekniker inom VVS-branschen för att skapa bättre byggnader och samhällen för framtiden.Lilium, VS projektering

Projektet Lilium är en imponerande nyproduktion som har visat sig vara en banbrytande miljövänlig och hållbar bostadsanläggning med över 350 lägenheter. För att tillhandahålla en hög komfortnivå och samtidigt vara miljövänligt, använde man fjärrvärme som energikälla för att värma upp byggnaden.
Fjärrvärme är en förnybar energikälla som används för att värma upp bostäder och andra byggnader på ett miljövänligt sätt. Denna energikälla produceras av biomassa, avfall och andra förnybara resurser som är mindre skadliga för miljön än traditionella fossila bränslen.
För att installera en fjärrvärme i en så stor byggnad som Lilium krävdes en noggrann planering och samarbete mellan VVS-projektörer och byggentreprenören. Det var också viktigt att anpassa VVS-systemet till byggnadens arkitektoniska struktur och layout för att optimera dess funktion.
VVS-systemet inkluderade även installation av vattenledningar, avloppssystem och andra tekniska lösningar som krävdes för att skapa en säker och bekväm bostadsmiljö för invånarna.
Som ett resultat av denna noggranna planering och anpassning, har Lilium blivit ett framgångsrikt projekt som visar på att det är möjligt att bygga moderna bostäder som uppfyller höga krav på hållbarhet och energieffektivitet. Projektet har också bidragit till att minska miljöpåverkan genom att använda en ren energikälla och minska utsläpp av växthusgaser.
I slutändan har Lilium blivit en miljövänlig och hållbar bostadsanläggning som erbjuder hög komfortnivå och samtidigt visar på att det är möjligt att bygga moderna bostäder som är både energieffektiva och miljövänliga.

Dollarstore, VS Projektering

Nybyggnad lager

Örebro

Bruttoarea ca 50 000 m²


Crew Hotel Hus 3, VVS Projektering

Ombyggnation Hotel

Norslunda

Sandtorp, Ventilationsprojektering

Nyproduktion Vård och omsorgsboende 

21 Lägenheter 

Norrköping

Total Bruttoarea ca 2300 m²

Villa Väster Park, Ventilationsprojektering

Nyproduktion Vård och omsorgsboende

Örebro

80 Lägenheter + Förskola

Total Bruttoarea ca: 6 000 m²

Herrgårdsbron, VS projektering

Arboga

Brorenovering med värmare vid dammluckor.

Fallskärmen 5, Ventilationsprojektering

Nyproduktion

Örebro

51 Lägenheter + Lokaler

Relation 2019

Essen Rör, Ventilationsprojektering

Nyproduktion Kontor

Örebro

Fallskärmen 6, VS projektering

Nyproduktion

Örebro

68 Lägenheter

Relation 2019

KV Gåsen, Ventilationsprojektering

Nyproduktion 

Lindesberg

20 Lägenheter

Relation 2019

Rynningeåsen, VVS Projektering

Nyproduktion 

Örebro

64st lägenheter + 2 lokaler

Boarea 4984m²

Garvaren, VVS Projektering 

Nyproduktion

Norrköping


Capio Vårdcentral, VVS Projektering

Ombyggnad från lägenheter till vårdcentral

Linköping

Rosta Förskola, Ventilationsprojektering

Nyproduktion

Rosta

Skapa din hemsida gratis!