Rörprojektering

Professionell VVS-projektering

VVS-Projektering för Optimal Inomhusmiljö


Tappvatten

Våra tappvattenritningar är noga utformade för att optimera placering av rör och säkerställa korrekt isolering. Kombinera kallvatten, varmvatten och varmvattencirkulation på en ritning för ökad effektivitet och överblick. Exempelritningen nedan illustrerar vårt noggranna arbete.

Värme

Vi strävar efter att skapa energisnåla och kostnadseffektiva uppvärmningslösningar genom transmissionsberäkningar. 

Genom att dimensionera värmekällan korrekt för livslängden och effektbehovet skapar vi en behaglig inomhusmiljö.

Kylsystem

Vår projektering inkluderar även noggranna ritningar för kylsystem, säkerställande av korrekt installation och dimensionering. Vi fokuserar på att skapa energieffektiva och pålitliga kylsystem som motsvarar de specifika behoven i varje byggnad.

Spillvatten och Dagvatten

Utöver noggranna spillvattenritningar inkluderar vår projektering hantering av dagvatten. 

Vi säkerställer att avvattningssystemet är effektivt och integrerat med övriga VVS-installationer för att möta hållbarhetskrav och hantera dagvatten på ett ansvarsfullt sätt.

Tryckluftssystem

Vår expertis sträcker sig bortom traditionella VVS-aspekter – vi inkluderar även tryckluftssystem i vår projektering. 

Genom att säkerställa korrekt design och placering av tryckluftsinstallationer bidrar vi till en effektiv och pålitlig drift.

Kontakta Oss För Professionell Projektering:

Låt oss vara din partner i att skapa optimala VVS-lösningar för dina byggprojekt. Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och hur vi kan bidra till framgångsrika och hållbara byggnationer.

Skapa din hemsida gratis!