Kullängen, VS Projektering

Projektet Kullängen är en imponerande nyproduktion som har visat sig vara en lysande exempel på hållbar och energieffektiv VVS-planering. 

Med 128 moderna lägenheter som kräver optimala inomhusklimat, var det viktigt att välja en energikälla som skulle vara tillräckligt kraftfull för att möta behoven, samtidigt som det var miljövänligt och kostnadseffektivt. Lösningen blev en bergvärmebaserad VVS-installation.

Bergvärme är en förnybar energikälla som utnyttjar värmen som lagras i jorden för att värma upp en byggnad. Genom att installera en bergvärmepump i kombination med en värmefördelningsenhet i varje lägenhet kunde man skapa ett effektivt system som skulle erbjuda hög komfortnivå och energibesparingar på lång sikt.

En annan viktig faktor var att anpassa VVS-systemet till byggnadens arkitektoniska struktur och layout. Detta krävde en noggrann planering och samarbete mellan projektledning, VVS-projektörer och byggentreprenören. Denna process innebar att de olika delarna av VVS-systemet som bergvärmepumpar, golvvärme och tappvatten behövde anpassas till varje lägenhets storlek och antal rum.

Som ett resultat av denna noggranna planering och anpassning, har Kullängen blivit ett framgångsrikt projekt som visar på att det är möjligt att bygga moderna bostäder som uppfyller höga krav på hållbarhet och energieffektivitet. Projektet har också bidragit till att minska miljöpåverkan genom att använda en ren energikälla och minska utsläpp av växthusgaser.

Skapa din hemsida gratis!